LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   

Kontakt Odjeli Lokacija

Ured direktora

 
Generalni direktor Samostalni stručnjak zaštite na radu
Ante Krolo, dipl.ing.str. Frano Marić, inž. zaštite od požara
Telefon: +385 1 34 77 400 Telefon: +385 1 34 77 403
Telefax: +385 1 34 77 490 Telefax: +385 1 34 77 494
E-mail: ured.direktora@ezg.hr E-mail: fmaric@ezg.hr
   
Porta  
Telefon: +385 1 34 77 444  

 

Računovodstvo i financije

 
Voditelj računovodstva i financija: Kadrovski poslovi:
Goran Krsnik, mag.oec. Đurđica Mihoci
Telefon: +385 1 34 77 406 Telefon: +385 1 34 77 405
Telefax: +385 1 34 77 409 Telefax: +385 1 34 77 409
E-mail: gkrsnik@ezg.hr E-mail: dmihoci@ezg.hr
   
Referent salda konti i platnog prometa:  
Elizabeta Shkreli  
Telefon: +385 1 34 77 402  
Telefax: +385 1 34 77 409  
E-mail: eshkreli@ezg.hr  

 

Prodaja

 
Voditelj prodaje: Manager prodaje:
Ines Bacan, struč.spec.comm. Željko Zimić, dipl.oec.
Telefon: +385 1 34 77 410 Telefon: +385 1 34 77 411
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: ibacan@ezg.hr E-mail: zzimic@ezg.hr
   
Komercijalist: Instruktor/kontrolor zavarivanja:
Luka Benaković Jozo Dodig
Telefon: +385 1 34 77 414 Telefon: +385 1 34 77 415
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: lbenakovic@ezg.hr E-mail: jdodig@ezg.hr
   
Komercijalni referent: Prodavač:
Zlata Blagus Jasminka Krnjak
Telefon: +385 1 34 77 430 Telefon: +385 1 34 77 430
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: zblagus@ezg.hr E-mail: jkrnjak@ezg.hr
   
Zaprimanje e-računa:  
eracun@ezg.hr  

 

Nabava

 
Voditelj nabave: Komercijalno-tehnički referent:
Lana Bedić, bacc.oec. Jasminka Sabolčec
Telefon: +385 1 34 77 400 Telefon: +385 1 34 77 413
Telefax: +385 1 34 77 490 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: lbedic@ezg.hr E-mail: jsabolcec@ezg.hr
   
Referent logistike i nabave: Referent logistike i nabave:
Natalia Ban, oec. Biljana Bilogrević
Telefon: +385 1 34 77 413 Telephone: +385 1 34 77 413
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: nban@ezg.hr E-mail: bbilogrevic@ezg.hr

 

Skladište

 
Voditelj skladišta:  
Sanja Kuzle Čavić  
Telefon: +385 1 34 77 421  
Telefax: +385 1 34 77 492  
E-mail: skladiste@ezg.hr  

 

Proizvodnja i održavanje

 
Voditelj proizvodnje i održavanja: Zamjenik voditelja proizvodnje:
Krunoslav Miščančuk, bacc.inf. Zoran Kuga
Telefon: +385 1 34 77 407 Telefon: +385 1 34 77 459
Telefax: +385 1 34 77 490 Telefax: +385 1 34 77 494
E-mail: kmiscancuk@ezg.hr E-mail: zkuga@ezg.hr
   
Administrator u proizvodnji:  
Dubravka Kosec  
Telefon: +385 1 34 77 459  
Telefax: +385 1 34 77 494  
E-mail: dkosec@ezg.hr  

 

Kontrola i razvoj

 
Voditelj kontrole i razvoja: Inženjer u kontroli i razvoju:
Mladena Dujmenović, mag.ing.cheming. Mihovil Turniški, mag.ing.cheming.
Telefon: +385 1 34 77 417 Telefon: +385 1 34 77 459
Telefax: +385 1 34 77 494 Telefax: +385 1 34 77 494
E-mail: mdujmenovic@ezg.hr E-mail: mturniski@ezg.hr

 

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •