LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   

Tvrtka Informacije Događanja Zapošljavanje  

   

Smatrate li da možete ispuniti naša očekivanja i zadovoljiti svoje profesionalne ciljeve, te ste spremni prihvatiti profesionalno dinamičan posao u timskom radu, na ovoj stranici možete naći otvorena radna mjesta. Vašu ponudu, životopis, potvrdu HZMO o mirovinskom stažu i potvrdu o nekažnjavanju dostaviti na adresu:

Elektroda Zagreb d.d. Ruševje 7, 10290 Zaprešić
Kadrovski poslovi

ili elektroničkim putem na dmihoci@ezg.hr

Otvoreni natječaji:    

ODRŽAVAČ STROJEVA
Opis poslova:
--poznavanje zavarivanja (rel, mig, tig), nadzire teh. ispravnost strojnog parka (rad linija, sklopova, dijelova), kontrolira pogonske uređaje (zagrijavanje, podmazanost, istrošenost)
- popravlja strojeve u proizvodnji, popravlja sredstva unutarnjeg transporta, sudjeluje na poslovima održavanja objekta, preuzima rezervne dijelove, sklopove i materijal potreban za održavanje strojeva
Potrebna zvanja: Srednja škola strojarskog smjera
Razina obrazovanja: VKV/SSS

 

SALES MANAGER
Opis poslova:
- organizacija i koordinacija istraživanja ino tržišta prodaje te analiza prikupljenih informacija
- sudjeluje u kreiranju poslovne strategije u sklopu koje predlaže uvjete komercijalne politike, brine o provođenju usvojenih načela
Potrebna zvanja: EKONOMSKI FAKULTET
Razina obrazovanja: VSS


SKLADIŠTAR / SKLADIŠTARKA
Opis poslova:
- zaprima, smješta, evidentira i izdaje sirovinu, rezervne dijelove, pomoćni materijal, alat i gotovu robu na osnovu odgovarajuće dokumentacije
- ažurno vodi stanje skladišta
- strogo se pridržava mjera zaštite na radu
Potrebna zvanja: SREDNJA ŠKOLA
Razina obrazovanja: SSS

 

REFERENT RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA
Opis poslova:
- rad u knjigovodstvu, računovodstvu i financijama
Potrebna zvanja: EKONOMSKI FAKULTET
Razina obrazovanja: VSS

 

KOMERCIJALISTA
Opis poslova:
- rad u prodaji na domaćem i izvoznom tržištu
- rad u nabavi, logistici i marketingu
Potrebna zvanja: EKONOMSKI FAKULTET
Razina obrazovanja: VSS

 

RADNIK/CA U PROIZVODNJI
Opis poslova:
- slaganje elektrode na ramice
- slaganje ramice na peć
- prerađuje žicu (izvlači, sječe, pobakriva, premotava)
- pakira gotove proizvode
Razina obrazovanja: NKV

 

ZAVARIVAČ
Opis poslova:
- radi na poslovima ručnog i poluautomatskog zavarivanja gotovih proizvoda
- obavlja svakodnevnu kontrolu zavarivačkih svojstava gotovih proizvoda i daje mišljenje o zavarivačkim osobinama got. proizvoda kao i proizvoda u ispitivanju
- obavlja sva zavarivanja potrebna za mehanička i kemijska ispitivanja te rendgensku kontrolu žice nakon suhog izvlačenja
- sudjeluje kod ispitivanja zavarivačkih svojstava probnih uzoraka novih proizvoda
Potrebna zvanja: KV/VKV/SSS
Razina obrazovanja: SREDNJA ŠKOLA STROJARSKOG SMJERA

 

ELEKTRO ODRŽAVAČ
Opis poslova:
- samostalno otklanja kvarove na elektro instalacijama i uređajima te provjerava rad svih elektro uređaja
- nadzire pogonske i regul.uređaje,priprema dijelove i sklopove 
- poznavanje rada istomjernih i izmjeničnih strojeva
Potrebna zvanja: SSS
Razina obrazovanja: SREDNJA ŠKOLA ELEKTRO SMJERA

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •