LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   

Kontakt Odjeli Lokacija

Ured direktora

 
Generalni direktor Savjetnik direktora
Hrvoje Leinert, dipl.oec. Ante Krolo, dipl.ing.str.
Telefon: +385 1 34 77 400 Telefon: +385 1 34 77 401
Telefax: +385 1 34 77 490 Telefax: +385 1 34 77 490
E-mail: ured.direktora@ezg.hr E-mail: akrolo@ezg.hr
   
Izvršni asistent: Kadrovska
Lana Bedić, bacc.oec. Đurđica Mihoci
Telefon: +385 1 34 77 400 Telefon: +385 1 34 77 402
Telefax: +385 1 34 77 490 Telefax: +385 1 34 77 490
E-mail: lbedic@ezg.hr E-mail: dmihoci@ezg.hr
   
Samostalni stručnjak zaštite na radu Informatičar
Frano Marić, inž. zaštite od požara Krunoslav Miščančuk, bacc.inf., MCSA
Telefon: +385 1 34 77 403 Telefon: +385 1 34 77 407
Telefax: +385 1 34 77 494 Telefax: +385 1 34 77 490
E-mail: fmaric@ezg.hr E-mail: kmiscancuk@ezg.hr
   
Porta  
Telefon: +385 1 34 77 444  

 

Komercijala

 
Komercijalist regije 2: Komercijalist regije 3:
Ines Bacan, struč.spec.comm. Željko Zimić, dipl.oec.
Telefon: +385 1 34 77 410 Telefon: +385 1 34 77 411
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: ibacan@ezg.hr E-mail: zzimic@ezg.hr
   
Voditelj logistike: Komercijalno-tehnički referent:
Natalia Ban, oec. Jasminka Sabolčec
Telefon: +385 1 34 77 413 Telefon: +385 1 34 77 413
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: nban@ezg.hr E-mail: jsabolcec@ezg.hr
   
Komercijalni referent:  
Zlata Blagus  
Telefon: +385 1 34 77 430  
Telefax: +385 1 34 77 492  
E-mail: zblagus@ezg.hr  
   
Instruktor/kontrolor zavarivanja: Voditelj skladišta:
Jozo Dodig Sanja Kuzle Čavić
Telefon: +385 1 34 77 415 Telefon: +385 1 34 77 421
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: jdodig@ezg.hr E-mail: skladiste@ezg.hr
   
Prodavač: Prodavač:
Elizabeta Shkreli Jasminka Krnjak
Telefon: +385 1 34 77 430 Telefon: +385 1 34 77 430
Telefax: +385 1 34 77 492 Telefax: +385 1 34 77 492
E-mail: eshkreli@ezg.hr E-mail: jkrnjak@ezg.hr
   
Zaprimanje e-računa:  
eracun@ezg.hr  

 

Računovodstvo i financije

 
Voditelj računovodstva i financija: Referent računovodstva i financija:
Goran Krsnik, mag.oec. Ivana Kulaš, bacc.oec.
Telefon: +385 1 34 77 406 Telefon: +385 1 34 77 405
Telefax: +385 1 34 77 409 Telefax: +385 1 34 77 409
E-mail: gkrsnik@ezg.hr E-mail: ikulas@ezg.hr
   
Zaprimanje e-računa:  
eracun@ezg.hr  

 

Proizvodnja i održavanje

 
Tehnički direktor / Voditelj proizvodnje i održavanja: Zamjenik voditelja proizvodnje i održavanja:
Vladimir Panjković, dipl.ing.str. Damir Muratović
Telefon: +385 1 34 77 417 Telefon: +385 1 34 77 432
Telefax: +385 1 34 77 494 Telefax: +385 1 34 77 494
E-mail: vpanjkovic@ezg.hr E-mail: dmuratovic@ezg.hr
   

 

Kontrola i razvoj

 
Inženjer u kontroli i razvoju:  
Mladena Dujmenović, mag.ing.cheming.  
Telefon: +385 1 34 77 459  
Telefax: +385 1 34 77 494  
E-mail: mdujmenovic@ezg.hr  

 

   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •