LinkedIn Hrvatski jezik  English language

 

 

 

 

 

 

Elektroda Zagreb d.d.

   


 

 

Novi proizvodi u ponudi:

  ELEKTRODA ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKOLEGIRANIH ČELIKA
  - EZ - 500 LB
  ŽICA ZA ZAVARIVANJE VISOKOLEGIRANIH ČELIKA
  - EZ - MIG 2209
  ŽICE ZA ZAVARIVANJE LEGURA NA BAZI BAKRA
  - EZ - MIG CuSi3
  - EZ - MIG CuSn6
  - EZ - MIG CuSn10
  ŠIPKA ZA ZAVARIVANJE VISOKOLEGIRANIH ČELIKA
  - EZ - TIG 2209
  ŠIPKE ZA ZAVARIVANJE LEGURA NA BAZI BAKRA
  - EZ - TIG CuSi3
  - EZ - TIG CuSn6
  - EZ - TIG CuSn10
 

TRAŽIMO ZAPOSLENIKE!

   
 

NABAVA - DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - FINANCIRANO IZ ESIF-a br.KK.03.2.1.01.0026.

   
   
Autorska prava © Elektroda Zagreb d.d. • Sva prava pridržana •